Forbundet Internasjonalen i Norge  

4. Internasjonale sine tilhengere i Norge

DOKUMENTER FRA 15. VERDENSKONGRESS

Tidsskrifter:

*Vardoger
*KonturTidsskrift
*Lemonde Diplomatique

-4. INTERNASJONALE-

*Internat. Viewpoint
*Inprecor (fransk)
*Inprekorr (tysk)
*4. Internasjonale
*IIRE
*FI-Danmark (SAP)
*FI-Sverige (SP)
*FI-Frankrike (LCR)
*Andre FI-lenker

Kampen mot EU
Sosialistisk strategidebatt

*Vercammen-intervju
*UK: Euro-debatt
*DK: Enhedslisten
*DK: "Rodt Europa"?

Europa
*European Social Forum
*EUobserver-engelsk
*EUobserver-dansk
*Spectre magazine
*Euroleft

Politikk

*Plattform for FIN
(revidert 21.9.02)

*Brev til IS (mars '01)
*Til RV-LM (februar '01)

Andre lenker

*Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjoring
*Antirasistisk senter
*Spis de Rike
*Labour Party Pakistan
*Urfolk-solidaritet


E-post til FIN


Besøk siden 16.12.03:


 
15th World Congress of the Fourth International :

Statement of concern
on the series of assassinations of comrades
by the Communist Party of the Philippines (CPP) and its armed wing the New People's Army (NPA)

Last January 23, 2003, Romulo 'Rolly' Kintanar, a former chief of the General Command of the New People's Army (NPA) was assassinated in broad daylight in the centre of Quezon City, Philippines. Two days later, the spokesperson of the Communist Party of the Philippines and the New People's Army had proudly announced the admission for the traitorous and cowardly act of murder.(1) This was after the open denial of personalities like Representative Satur Ocampo of Bayan Muna and Jose Maria Sison, a Netherlands based head of the CPP-NPA. Rolly Kintanar had been with the CPP-NPA since its early formation. He offered the best years of his life to the Party and in building its Army. In the early 1990's, fresh from prison, he was one of the leaders of the CPP-NPA who had rejected the summing-up document made by Jose Maria Sison on the balance sheet of the revolutionary project in the Philippines. And in daring to contradict the official political view of the Maoist Stalinist Party, he was sentenced to death together with several comrades in 1994.

Since his death sentence from the CPP-NPA, he had been active with different economic projects helping former comrades from the CPP-NPA to live normal lives. He even maximized the resources of the reactionary state to help these comrades. He had been helping comrades in the different political blocks in strengthening their revolutionary project of regroupment.

His assassination has just been a part of the series of assassination planned by the leadership of the CPP-NPA and this step was proudly announced by its spokesperson. Within the same month, three more former comrades from the CPP-NPA were assassinated, two before Kintanar's assassination and one after his death. Before the assassination several dozens of cadres from different political blocks had also been assassinated as ordered by the CPP-NPA leadership. But what is very dangerous is that this order is still being carried out more than ten years after the disagreements had occurred. The assassination was meant to serve as warning of the CPP-NPA for those who have dared to oppose them. The message is clear that political debate and contradiction with them will be resolved antagonistically. We express our outmost concern on this senseless and unrevolutionary method of resolving the disagreements between and among revolutionary groupings and organizations in the Philippines. If this trend continues then it will be the reactionary state which will benefit from all of this at the expense of the revolutionary and progressive movement against neo-liberal and capitalist-led globalization. We condemn the assassination of those who dared to disagree with the project of the CPP-NPA, as we have always condemned the resort to violence within the ranks of the workers movement and the revolutionary movement.

We call on all the revolutionary and progressive forces in the world to express their condemnation of such methods and to exert strong pressure on the CPP-NPA in order to stop immediately this dangerous course.

1 Declaration of Ka Roger Rosal, spokesperson of the CPP-NPA, reproduced in most Filipino daily papers and reiterated in various radio interviews.

Mer info:
After Kintanar, the killings continue
THE POST-1992 CPP ASSASSINATION POLICY IN THE PHILIPPINES

  posted by FI @ 10:05


mandag, juli 07, 2003  

 
"EN NY SITUASJON"
I midten av februar gjennomførte Fjerde Internasjonale sin verdenskongress. Penelope Duggan og Thomas Eisler summerer opp kongressen og utfordringene fremover. Her fra danske Socialistisk Information:

"I de sidste tre år har medlemmer af Internationalens sektioner været centralt involveret i afgørende mobiliseringer, ofte i en ledende rolle. Her skal især bemærkes de italienske kammerater i Bandiera Rossa-strømningen i Rifondazione Comunista, hvoraf mange spillede en central rolle i mobiliseringerne til Genova-demonstrationerne og det Europæiske Sociale Forum i Firenze; de brasilianske kammerater, som har styrket deres indflydelse i det brasilianske Arbejderparti, bl.a.i kraft af deres centrale rolle i Verdens Sociale Forum og deres stærke position i Porto Alegre; og den rolle, Ligue Communiste Révolutionnaire i Frankrig spillede i mobiliseringerne mod Le Pen efter et imponerende valgresultat for LCR´s præsidentkandidat, Olivier Besancenot.

Disse tre eksempler er kun en del af en betydelig vending for Fjerde Internationale, som i mange lande er begyndt at rekruttere nye medlemmer, nogle gange i stort tal, og ofte blandt unge. Denne politiske og organisatoriske fornyelse har bidraget til at afslutte en periode med politiske og organisatoriske vanskeligheder."
  posted by FI @ 03:48


mandag, april 28, 2003  

 
4. INTERNASJONALES VERDENSKONGRESS

Fjerde Internasjonale gjennomfører sin 15. verdenskongress i Belgia, 8.-14. februar. Hovedsakene er bl.a.:
*den nye verdenssituasjonen
*FIs rolle i kampen for sosialismen
*lesbisk og homofil frigjøring
*miljø og sosialisme
*status over fallet til Sovjet og stalinismen
*vedtekter

Trykk her for sakspapirer på svensk, dansk og engelsk
Trykk her for flere dokumenter på dansk  posted by FI @ 01:27


torsdag, januar 16, 2003  

 
Sosialistisk Europadebatt (SE) er et samarbeid mellom bl.a. Forbundet Internasjonalen, Demokratisk Alternativ og andre miljøer og enkeltpersoner på norsk venstreside. SE er partipolitisk uavhengig og ønsker å skape debatt om den europeiske integrasjonen ut fra et sosialistisk perspektiv.

SE har nå gitt ut et studie- og debatthefte med ”Strategier for et sosialistisk Europa”. Heftet selges for kr. 20 og kan også bestilles gjennom FIN (epost: fin@leftist.net). Besøk også nettsiden til SE på euro.leftist.net  posted by FI @ 11:44


tirsdag, desember 03, 2002  

 
STØTT INTERNATIONAL VIEWPOINT
International Viewpoint (IVP) er det engelskpråklige månedsbladet til 4. Internasjonale: Med korrespondenter i mer enn 50 land, reportasjoner fra kamper over hele verden og om utfordringene for venstresiden. IVP trenger nå penger for å nedbetale gjeld og komme på en ny offensiv, og Forbundet Internasjonalen i Norge har satt igang en støttekampanje:

*TEGN ABONNEMENT - Kr. 400 i året (50 euro). Send epost med navn og adresse.
*GI ET PENGEBELØP - sett inn alt fra kr. 50 til kr. 500 eller mer på kontonr: 05331 614 833


  posted by FI @ 12:56


onsdag, oktober 09, 2002  

 
Følgende tekst ble delt ut på en FIN-løpeseddel på Manifest02-konferansen 5.-6. oktober.

Fra Manifest til DSMP
Når Manifest02-konferansen er over må arbeidet fortsette for en omgruppering på norsk venstreside. Konferansen peker fremover mot en større og mye mer samlet venstreside, forent på en demokratisk og sosialistisk plattform: Et demokratisk og sosialistisk masseparti (DSMP), som verken er dominert av reformisme eller stalinisme.

Demokrati og sosialisme
Å være en konsekvent sosialist og demokrat betyr å ville ta makten fra den eliten av finansfyrster og byråkrater som i dag har makten både i Norge og på verdensplan. Historien har dessverre vist at det er fullt mulig å avskaffe kapitalismen i sitt eget land, for deretter å ende opp med en ny privilegert herskerklasse med utspring i de gamle opprørerne. Det er dette som er kjernen i stalinismen, at frihetskjemperne av i dag blir fangevokterne av i morgen. Det nye samfunnet blir i høy grad preget av metodene for å oppnå det – derfor må vi allerede i dag slå fast prinsippene for en revolusjonær og demokratisk sosialisme.

“Trotskisme” har i lang tid vært et skjellsord på norsk venstreside, og den gamle russiske revolusjonære er fortsatt et omstridt navn mer enn 60 år etter sin død. Men i dag ser vi at tradisjonelt “trotskistiske” ideer er på fremmarsj, slik som flerpartisystem under sosialismen og et konsekvent forsvar for alle demokratiske rettigheter, inkludert retten til tendens- og fraksjonsfrihet i partiorganisasjonene. I dag er det naturlig for revolusjonære sosialister å kritisere all maktmisbruk og ethvert overgrep – også de som gjøres av bevegelser som selv sier de kjemper for frihet og sosialisme eller mot imperialismen.

Fjerde Internasjonale (FI) er en internasjonal organisering av revolusjonære som ble opprettet i 1938 for å bekjempe både Stalins Sovjet og den vestlige kapitalismen. For FI er det i dag avgjørende å bidra til en mer tydelig sosialistisk pol innen bevegelsen mot den nyliberale globaliseringen. FI-grupper er bl.a. svært aktive i det brasilianske arbeiderpartiet PT og i det italienske Rifondazione Communista, og ved det franske valget i sommer fikk FI-tilhengerne i LCR over en million stemmer og 5% av velgerne bak seg. Overalt deltar FI-grupper aktivt i arbeidet for en reorganisering og omgruppering på venstresiden.

Forbundet Internasjonalen i Norge (FIN) er en arbeids- og studiegruppe tilknyttet FI. Vi jobber for et globalt alternativ til kapitalismen basert på demokrati, humanisme og sosialistisk internasjonalisme. Vi er for mest mulig enhet mellom revolusjonære og ønsker samling i ett enkelt demokratisk sosialistisk masseparti, som verken er dominert av reformisme eller stalinisme. FIN mener arbeidet for et slikt parti kan ta utgangspunkt i RV/RU, i SU og venstresiden i SV.  posted by FI @ 07:43


søndag, oktober 06, 2002  

 
BLI MED PÅ MANIFEST02!

FIN oppfordrer alle til å delta på den store Manifest02-konferansen 4.-6. oktober. Konferansen peker fremover mot en større og mye mer samlet venstreside, forent på en demokratisk og sosialistisk plattform. Blant innlederne er FINs Einar Braathen, som også sitter i redaksjonen for det uavhengige tidsskriftet Kontur. FIN anbefaler dessuten møtet med Hilary Wainwright fra det britiske tidsskriftet Red Pepper. Hun har bl.a. tatt til orde for en mye større vektlegging av internasjonalt samarbeid mellom sosialister (bl.a. i forhold til EU), slik som i artikkelen "Globalise the Left" der hun kritiserer den britiske venstresiden for å snevert tenke i nasjonale baner fremfor i internasjonale:

"The European Left is only beginning to organise itself seriously to challenge the global role of the EU. A European Social Forum is to be held later this year, probably in Italy. The English Left -- trapped within the nationalist mentality of Westminster -- has much catching up to do. It has tended to think only in terms of "in or out" debates (from the EU itself to the Euro), rather than building a firm international base from which the "in or out" question is a tactical issue, subordinate to building a continent wide challenge and alternative to the neo-colonial policies of the EU -- in close liaison with the increasingly global challenge."  posted by FI @ 05:32


torsdag, oktober 03, 2002  
Powered By Blogger TM