Forbundet Internasjonalen i Norge  

4. Internasjonale sine tilhengere i Norge

DOKUMENTER FRA 15. VERDENSKONGRESS

Tidsskrifter:

*Vardoger
*KonturTidsskrift
*Lemonde Diplomatique

-4. INTERNASJONALE-

*Internat. Viewpoint
*Inprecor (fransk)
*Inprekorr (tysk)
*4. Internasjonale
*IIRE
*FI-Danmark (SAP)
*FI-Sverige (SP)
*FI-Frankrike (LCR)
*Andre FI-lenker

Kampen mot EU
Sosialistisk strategidebatt

*Vercammen-intervju
*UK: Euro-debatt
*DK: Enhedslisten
*DK: "Rodt Europa"?

Europa
*European Social Forum
*EUobserver-engelsk
*EUobserver-dansk
*Spectre magazine
*Euroleft

Politikk

*Plattform for FIN
(revidert 21.9.02)

*Brev til IS (mars '01)
*Til RV-LM (februar '01)

Andre lenker

*Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjoring
*Antirasistisk senter
*Spis de Rike
*Labour Party Pakistan
*Urfolk-solidaritet


E-post til FIN


Besøk siden 16.12.03:


 
4. INTERNASJONALES VERDENSKONGRESS

Fjerde Internasjonale gjennomfører sin 15. verdenskongress i Belgia, 8.-14. februar. Hovedsakene er bl.a.:
*den nye verdenssituasjonen
*FIs rolle i kampen for sosialismen
*lesbisk og homofil frigjøring
*miljø og sosialisme
*status over fallet til Sovjet og stalinismen
*vedtekter

Trykk her for sakspapirer på svensk, dansk og engelsk
Trykk her for flere dokumenter på dansk  posted by FI @ 01:27


torsdag, januar 16, 2003  
Powered By Blogger TM