Forbundet Internasjonalen i Norge  

4. Internasjonale sine tilhengere i Norge

DOKUMENTER FRA 15. VERDENSKONGRESS

Tidsskrifter:

*Vardoger
*KonturTidsskrift
*Lemonde Diplomatique

-4. INTERNASJONALE-

*Internat. Viewpoint
*Inprecor (fransk)
*Inprekorr (tysk)
*4. Internasjonale
*IIRE
*FI-Danmark (SAP)
*FI-Sverige (SP)
*FI-Frankrike (LCR)
*Andre FI-lenker

Kampen mot EU
Sosialistisk strategidebatt

*Vercammen-intervju
*UK: Euro-debatt
*DK: Enhedslisten
*DK: "Rodt Europa"?

Europa
*European Social Forum
*EUobserver-engelsk
*EUobserver-dansk
*Spectre magazine
*Euroleft

Politikk

*Plattform for FIN
(revidert 21.9.02)

*Brev til IS (mars '01)
*Til RV-LM (februar '01)

Andre lenker

*Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjoring
*Antirasistisk senter
*Spis de Rike
*Labour Party Pakistan
*Urfolk-solidaritet


E-post til FIN


Besøk siden 16.12.03:


 
STØTT INTERNATIONAL VIEWPOINT
International Viewpoint (IVP) er det engelskpråklige månedsbladet til 4. Internasjonale: Med korrespondenter i mer enn 50 land, reportasjoner fra kamper over hele verden og om utfordringene for venstresiden. IVP trenger nå penger for å nedbetale gjeld og komme på en ny offensiv, og Forbundet Internasjonalen i Norge har satt igang en støttekampanje:

*TEGN ABONNEMENT - Kr. 400 i året (50 euro). Send epost med navn og adresse.
*GI ET PENGEBELØP - sett inn alt fra kr. 50 til kr. 500 eller mer på kontonr: 05331 614 833


  posted by FI @ 12:56


onsdag, oktober 09, 2002  

 
Følgende tekst ble delt ut på en FIN-løpeseddel på Manifest02-konferansen 5.-6. oktober.

Fra Manifest til DSMP
Når Manifest02-konferansen er over må arbeidet fortsette for en omgruppering på norsk venstreside. Konferansen peker fremover mot en større og mye mer samlet venstreside, forent på en demokratisk og sosialistisk plattform: Et demokratisk og sosialistisk masseparti (DSMP), som verken er dominert av reformisme eller stalinisme.

Demokrati og sosialisme
Å være en konsekvent sosialist og demokrat betyr å ville ta makten fra den eliten av finansfyrster og byråkrater som i dag har makten både i Norge og på verdensplan. Historien har dessverre vist at det er fullt mulig å avskaffe kapitalismen i sitt eget land, for deretter å ende opp med en ny privilegert herskerklasse med utspring i de gamle opprørerne. Det er dette som er kjernen i stalinismen, at frihetskjemperne av i dag blir fangevokterne av i morgen. Det nye samfunnet blir i høy grad preget av metodene for å oppnå det – derfor må vi allerede i dag slå fast prinsippene for en revolusjonær og demokratisk sosialisme.

“Trotskisme” har i lang tid vært et skjellsord på norsk venstreside, og den gamle russiske revolusjonære er fortsatt et omstridt navn mer enn 60 år etter sin død. Men i dag ser vi at tradisjonelt “trotskistiske” ideer er på fremmarsj, slik som flerpartisystem under sosialismen og et konsekvent forsvar for alle demokratiske rettigheter, inkludert retten til tendens- og fraksjonsfrihet i partiorganisasjonene. I dag er det naturlig for revolusjonære sosialister å kritisere all maktmisbruk og ethvert overgrep – også de som gjøres av bevegelser som selv sier de kjemper for frihet og sosialisme eller mot imperialismen.

Fjerde Internasjonale (FI) er en internasjonal organisering av revolusjonære som ble opprettet i 1938 for å bekjempe både Stalins Sovjet og den vestlige kapitalismen. For FI er det i dag avgjørende å bidra til en mer tydelig sosialistisk pol innen bevegelsen mot den nyliberale globaliseringen. FI-grupper er bl.a. svært aktive i det brasilianske arbeiderpartiet PT og i det italienske Rifondazione Communista, og ved det franske valget i sommer fikk FI-tilhengerne i LCR over en million stemmer og 5% av velgerne bak seg. Overalt deltar FI-grupper aktivt i arbeidet for en reorganisering og omgruppering på venstresiden.

Forbundet Internasjonalen i Norge (FIN) er en arbeids- og studiegruppe tilknyttet FI. Vi jobber for et globalt alternativ til kapitalismen basert på demokrati, humanisme og sosialistisk internasjonalisme. Vi er for mest mulig enhet mellom revolusjonære og ønsker samling i ett enkelt demokratisk sosialistisk masseparti, som verken er dominert av reformisme eller stalinisme. FIN mener arbeidet for et slikt parti kan ta utgangspunkt i RV/RU, i SU og venstresiden i SV.  posted by FI @ 07:43


søndag, oktober 06, 2002  
Powered By Blogger TM