Forbundet Internasjonalen i Norge  

4. Internasjonale sine tilhengere i Norge

DOKUMENTER FRA 15. VERDENSKONGRESS

Tidsskrifter:

*Vardoger
*KonturTidsskrift
*Lemonde Diplomatique

-4. INTERNASJONALE-

*Internat. Viewpoint
*Inprecor (fransk)
*Inprekorr (tysk)
*4. Internasjonale
*IIRE
*FI-Danmark (SAP)
*FI-Sverige (SP)
*FI-Frankrike (LCR)
*Andre FI-lenker

Kampen mot EU
Sosialistisk strategidebatt

*Vercammen-intervju
*UK: Euro-debatt
*DK: Enhedslisten
*DK: "Rodt Europa"?

Europa
*European Social Forum
*EUobserver-engelsk
*EUobserver-dansk
*Spectre magazine
*Euroleft

Politikk

*Plattform for FIN
(revidert 21.9.02)

*Brev til IS (mars '01)
*Til RV-LM (februar '01)

Andre lenker

*Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjoring
*Antirasistisk senter
*Spis de Rike
*Labour Party Pakistan
*Urfolk-solidaritet


E-post til FIN


Besøk siden 16.12.03:


 
BLI MED PÅ MANIFEST02!

FIN oppfordrer alle til å delta på den store Manifest02-konferansen 4.-6. oktober. Konferansen peker fremover mot en større og mye mer samlet venstreside, forent på en demokratisk og sosialistisk plattform. Blant innlederne er FINs Einar Braathen, som også sitter i redaksjonen for det uavhengige tidsskriftet Kontur. FIN anbefaler dessuten møtet med Hilary Wainwright fra det britiske tidsskriftet Red Pepper. Hun har bl.a. tatt til orde for en mye større vektlegging av internasjonalt samarbeid mellom sosialister (bl.a. i forhold til EU), slik som i artikkelen "Globalise the Left" der hun kritiserer den britiske venstresiden for å snevert tenke i nasjonale baner fremfor i internasjonale:

"The European Left is only beginning to organise itself seriously to challenge the global role of the EU. A European Social Forum is to be held later this year, probably in Italy. The English Left -- trapped within the nationalist mentality of Westminster -- has much catching up to do. It has tended to think only in terms of "in or out" debates (from the EU itself to the Euro), rather than building a firm international base from which the "in or out" question is a tactical issue, subordinate to building a continent wide challenge and alternative to the neo-colonial policies of the EU -- in close liaison with the increasingly global challenge."  posted by FI @ 05:32


torsdag, oktober 03, 2002  
Powered By Blogger TM